Sant Mat: Meditation på den inre ljuset och det inre ljudet

Vad är Sant Mat?

Sant Mat är en urgammal andlig väg som innefattar att utveckla respekt, tillit och kärlek till alla och att upptäcka vår fulla potential som sanna människor. Det är en livsstil i harmoni med högre värderingar som ger själen näring genom meditation – regelbunden kontakt med det inre Ljuset och Ljudet. Den kontakten är möjlig genom en levande andlig lärare...

Att lära sig Sant Mats sätt att leva är alltid utan kostnad och erbjuds i en anda av medkänsla och tjänande. Miljontals människor från olika kulturer världen över praktiserar det här sättet att leva.

Sant Mats levnadssätt

learn to meditate

Fördelarna med Sant Mats levnadssätt omfattar ökad inre styrka, frid och klarhet. Man upptäcker en större medkänsla och förståelse, en känsla av att vilja tjäna mänskligheten och en djupare insikt i livets mening.

Sant Mats mål är att vi ska bli sanna människor, att vi lär känna oss själva som själ och att upptäcka att vi är ett med Skaparen.

Sant Baljit Singh

Sant Baljit Singh

Andlig Mästare

Ta nästa steg

Det finns program, evenemang och representanter att prata med i ditt område

Sverige Sverige

“Stig in i det vidöppna kosmos och börja leva på ett nytt sätt. Förlora dig i Guds kärlek och bli hänförd över honom. Det finns bara en mening med livet. När du en gång absorberas i hans kärlek finns det ingen anledning att lämna hans famn. Sanningen finns inombords, inte där ute.” - Sant Baljit Singh

Copyright © 2006 Sant Baljit Singh