Sant Mat: Meditation på den inre ljuset och det inre ljudet

Vad är meditation?

Enkelt uttryckt, det vi riktar vår uppmärksamhet mot är vad vi mediterar på. Det är därför meditation varken är något positivt eller negativt utan snarare beror på det objekt vi riktar vår uppmärksamhet mot. Ända sedan födseln har vår uppmärksamhet riktats mot den yttre världen som upplevts genom genom våra fem sinnen.

Eftersom den materiella världen är i konstant förändring reflekteras instabilitet och osäkerhet i vårt fysiska, emotionella eller mentala tillstånd. Som ett resultat av det upplever vi olika grader av rastlöshet och vila, sjukdom och hälsa, rädsla och belåtenhet, hat och kärlek osv. Det här konstanta spelet mellan det negativa och positiva (dualiteten) är orsaken till lidandet.

Genom att dra tillbaka vår uppmärksamhet från den föränderliga materiella världen och rikta den inåt mot det inre Ljuset och det inre Ljudet av Gud, (Källan, Överjaget, Högre Jaget osv.), som är källan till hela skapelsen, absorberar vi automatiskt alla gudomliga kvaliteter och egenskaper. De här egenskaperna och kvaliteterna kommer i och med att de ökar inom oss att dra oss mot sin källa; det gudomliga. Genom ett regelbundet och uppriktigt praktiserande kommer vi att lära oss att höja oss över det kroppsliga medvetandet och gå mot varandets högsta tillstånd.

Sant Baljit Singh

Sant Baljit Singh

Andlig Mästare

Ta nästa steg

Det finns program, evenemang och representanter att prata med i ditt område

Sverige Sverige

“Stig in i det vidöppna kosmos och börja leva på ett nytt sätt. Förlora dig i Guds kärlek och bli hänförd över honom. Det finns bara en mening med livet. När du en gång absorberas i hans kärlek finns det ingen anledning att lämna hans famn. Sanningen finns inombords, inte där ute.” - Sant Baljit Singh

Copyright © 2006 Sant Baljit Singh