Sant Mat: Meditation på den inre ljuset och det inre ljudet

Varför är vi här?

Genom tiderna har den enkla frågan gått som en röd tråd i mänsklighetens sökande efter andlig kunskap. Genom att fråga får man svar. Innan vi börjar fråga oss vilka vi är och varför vi är här kommer vi att leva våra liv utan att finna den oändliga skatt av liv som finns inom oss.

Den sanna meningen med livet är att väcka vår själ och att sammansmälta vår individuella själ med Gud, den oföränderliga och permanenta Källan till allt liv, kärlek, visdom och frid. Att uppnå självkännedom och Gudsförverkligande är en rättighet för alla människor eftersom vi alla är Guds barn. Den här återföreningen av själen med Gud är vår egen praktiska andliga upplevelse.

Genom att praktisera den här meditationen på det inre Ljuset och Ljudet kan vi upptäcka vem och vad vi är och varför vi är här. På så sätt fullbordas livets mening. För att återförenas med den högsta kunskapskällan behöver vi hjälp av någon som själv har förenats med den.

Det har varit alla stora Mästares och helgons roll genom tiderna. I alla tider har världen varit välsignad med närvaron av en sann Mästare. Sådana Mästare kommer för att väcka oss ur vår slummer och ge oss förståelse och en förstahandsupplevelse av Sanningen. De kommer för att skingra okunnighetens mörker som råder i den materiella världen genom att avtäcka Ljuset som ligger dolt inom varje människa.

Sant Baljit Singh

Sant Baljit Singh

Andlig Mästare

Ta nästa steg

Det finns program, evenemang och representanter att prata med i ditt område

Sverige Sverige

“Stig in i det vidöppna kosmos och börja leva på ett nytt sätt. Förlora dig i Guds kärlek och bli hänförd över honom. Det finns bara en mening med livet. När du en gång absorberas i hans kärlek finns det ingen anledning att lämna hans famn. Sanningen finns inombords, inte där ute.” - Sant Baljit Singh

Copyright © 2006 Sant Baljit Singh