Sant Mat: Meditation på det Inre Ljuset och Ljudet

Vad är Sant Mat?

Sant Mat är utövandet av meditation på det inre andliga ljuset och ljudet - en meditation som lärs ut av en nu levande lärare. Det är en mycket gammal meditationsteknik som i århundraden har gått i arv från mästare till lärjunge...

Miljoner människor över hela världen utövar denna meditation, som alltid är kostnadsfri att lära sig. Den ges i en anda av medkänsla, ödmjukhet och osjälviskt tjänande till alla som söker efter inre utveckling.

Varför meditera?

learn to meditate

Fördelarna med att meditera inkluderar djup avslappning, koncentration, klarhet, utvecklande av större medkänsla och förståelse, samt större insikt om vårt livs mening.

Målet med meditation är att helt och fullt kunna känna och njuta av vårt innersta andliga väsen, för att till slut förverkliga oss själva som själ – vårt sanna jag.

Sant Baljit Singh

Sant Baljit Singh

Sant Mats Mästare

Ta nästa steg

Det finns föredrag, evenemang och kontaktpersoner att tala med där du bor.

"Detta är kärlek: att flyga mot en dold himmel, att i varje ögonblick få hundra slöjor att falla. Först släppa taget om livet, för att slutligen ta ett steg utan fötter."
— Rumi

Feel free to contact the webmaster

Copyright © 2006 Sant Baljit Singh