Sant Mat: Meditation på den inre ljuset och det inre ljudet

Vad är meningen med livet som människa?

Sant Mat är ett praktiskt sätt att leva för att hitta ditt sanna jag som själ och att väcka det högsta medvetandet inom dig, Gudsmedvetandet.

Sant Mat baserar sig på en meditationsteknik som är universell till naturen och inte relaterad till någon speciell tradition eller religion. Den kan praktiseras och åtnjutas av människor i alla åldrar från olika traditioner och religioner.

Det viktigaste inom Sant Mat är direktkontakten med ens Högre Jag på själens nivå i form av inre Ljus och Ljud. En levande andlig Mästare kan etablera denna inre kontakt åt en sökare utan kostnad.

Det inre Ljuset och Ljudet är de inre gudomliga manifestationer som i vissa traditioner kallas Ordet eller Den Helige Ande. De är sambandet mellan själen och Överjaget, mellan Gud och Skapelsen.

Sant Baljit Singh

Sant Baljit Singh

Andlig Mästare

Ta nästa steg

Det finns program, evenemang och representanter att prata med i ditt område

Sverige Sverige

“Stig in i det vidöppna kosmos och börja leva på ett nytt sätt. Förlora dig i Guds kärlek och bli hänförd över honom. Det finns bara en mening med livet. När du en gång absorberas i hans kärlek finns det ingen anledning att lämna hans famn. Sanningen finns inombords, inte där ute.” - Sant Baljit Singh

Copyright © 2006 Sant Baljit Singh