Sant Mat: Meditation på den inre ljuset och det inre ljudet

Vad är karma?

Lagen om karma är en lag om orsak och verkan. För varje handling (i form av tanke, ord eller handling) som vi begår kommer en liknande handling begås mot oss. Som fångar som väntar på domen är vi bundna att existera i de här lägre regionerna av skapelsen där karmalagen regerar. Detta fortgår tills vi har tagit emot alla återverkningar på våra goda och dåliga handlingar sedan tidernas begynnelse.

Alla handlingar vi gör - ge mat till en hungrig person, ta ett liv, äta ett äpple, skvallra, be, ha högmodiga tankar – är som frön vi sår. När de en gång är sådda kommer fröet att ge en skörd som i sin tur ger liknande frön. Den återverkan (“skörden”) som kommer måste tillåtas ha sin effekt på oss för att rena vår karmiska skuld och göra oss fria att utvecklas till högre tillstånd av existens.

Lagen om karma är en lag om rättvisa – ren, otvetydig, absolut och ofrånkomlig. Det finns också en lag om nåd som har kraften att fria oss från våra karmiska bojor. Den lagen kan bli verksam på oss genom nåd från en levande och fullkomlig Mästare som har auktoritet och kompetens att bränna karma å våra vägnar.

Sant Baljit Singh

Sant Baljit Singh

Andlig Mästare

Ta nästa steg

Det finns program, evenemang och representanter att prata med i ditt område

Sverige Sverige

“Stig in i det vidöppna kosmos och börja leva på ett nytt sätt. Förlora dig i Guds kärlek och bli hänförd över honom. Det finns bara en mening med livet. När du en gång absorberas i hans kärlek finns det ingen anledning att lämna hans famn. Sanningen finns inombords, inte där ute.” - Sant Baljit Singh

Copyright © 2006 Sant Baljit Singh